O nás

Kontaktujte nás

Firma HERING GROUP s.r.o. v Česticích hobluje a dodává vlnu a provazce z dřevité vlny. Navázali jsme tak na rodinnou tradici sahající do počátku minulého století. V čase mezi světovými válkami byla v Česticích nejen klasická pilařská výroba, ale též kromě výroby vlny i jemnořez a specializovaná výroba obalů z dýhy, které se dříve používaly na balení sýrů, uzených ryb a jiných výrobků.

Tato výroba se mimo vlastní provoz rozvážela i do okolí jako domácí práce. Provoz byl poháněn za přispění vlastní turbíny s generátorem na výrobu elektrické energie.

V roce 1943 došlo však k ničivému požáru a vzhledem k válečným létům nebyla výroba již obnovena do původního rozsahu. Po skončení válečných událostí se připravovala obnova a modernizace provozu. Mimo jiné například instalace parního stroje na spalování dřevního odpadu a získaná energie měla sloužit k pohonu v období malých průtoků vody v náhonu, případně k výrobě elektrické energie. Byla stavebně připravena strojovna.

Znárodnění v roce 1948 ukončilo tyto plány, podnik byl zařazen do tehdy vzniklého národního podniku Krkonošské pily, později byla demontována a odvezena část zařízení (rámové pily), podnik převeden na ONV a poté na vzniklé JZD. V padesátých letech po pracovním úraze byla zlikvidována do té doby fungující turbína a vodní dílo nebylo více udržováno. Z výroby zůstalo již jen hoblování dřevité vlny. Počátkem devadesátých let byl objekt vrácen původním majitelům v restituci.

V roce 1993 jsme si prostory od restituentů pronajali a výrobu dřevité vlny obnovili. Postupně bylo modernizováno celé výrobní zařízení na hoblování osazením nových hoblovacích strojů, zavedeno poloautomatické lisování vlny do balíků. Jejich rozměr byl zvolen tak, aby byla optimálně využita ložná plocha dopravních prostředků. Před lis bylo zavedeno dvojstupňové zařízení pro odstraňování prachu. Souběžně s tím bylo i obnoveno a později rozšířeno stáčení vlny do provazců.

Skip to content